• Zgrada Vlade HNŽ – Đački dom

    Mjesto: Mostar
    Naziv lokacije: Big LED Đački dom
    Vrsta lokacije: Raskrižje – kružni tok
    Broj zaslona: 1

    Galerija