• Balinovac Mostar

    Mjesto: Mostar
    Naziv lokacije: Raskrižje – zapadni ulaz u grad
    Vrsta lokacije: glavna prometnica
    Broj zaslona: 1

    Galerija