• Balinovac Mostar

  Mjesto: Mostar
  Naziv lokacije: Raskrižje – zapadni ulaz u grad
  Vrsta lokacije: glavna prometnica
  Broj zaslona: 1

  Galerija
 • Dom Sindikata

  Mjesto: Sarajevo
  Naziv lokacije: Dom Sindikata
  Vrsta lokacije: glavna prometnica
  Broj zaslona: 1

  Galerija
 • Cool

  Mjesto: Mostar
  Naziv lokacije: Cool
  Vrsta lokacije: butik, glavna prometnica
  Broj zaslona: 1

  Galerija