Primera

Primera PR agencija Mostar

Izrada WEB stranice.

primera.ba

Grafička podrška

Izrada animacije i video kampanja na ScreenFire mreži.