Azra Magazin

Azra Magazin časopis za žene Sarajevo

Izrada animacije za TV postaje

Reklamna kampanja za ljetno izdanje na ScreenFire VAS mreži.