Balinovac Mostar

Mjesto: Mostar
Naziv lokacije: Raskrižje – zapadni ulaz u grad
Vrsta lokacije: glavna prometnica
Broj zaslona: 1