Romana caffe

Mjesto: Mostar
Naziv lokacije: Romana
Vrsta lokacije: Caffe Bar
Broj zaslona: 1