Plan B

Mjesto: Mostar
Naziv lokacije: Plan B
Vrsta lokacije: Caffe Bar
Broj zaslona: 2