Viva

Mjesto: Mostar
Naziv lokacije: Viva
Vrsta lokacije: Boutique
Broj zaslona: 2