Dom Sindikata

Mjesto: Sarajevo
Naziv lokacije: Dom Sindikata
Vrsta lokacije: glavna prometnica
Broj zaslona: 1