Marinero

Mjesto: Mostar
Naziv lokacije: Marinero
Vrsta lokacije: restoran, picerija
Broj zaslona: 2