Long Play

Mjesto: Mostar
Naziv lokacije: Long Play
Vrsta lokacije: caffe bar
Broj zaslona: 3