Aldi

Mjesto: Mostar
Naziv lokacije: Aldi
Vrsta lokacije: Slastičarnica i caffe
Broj zaslona: 2