Romana

Mjesto: Čitluk
Naziv lokacije: Romana
Vrsta lokacije: Caffe bar
Broj zaslona: 2