Cool

Mjesto: Mostar
Naziv lokacije: Cool
Vrsta lokacije: butik, glavna prometnica
Broj zaslona: 1