Katra

Mjesto: Mostar
Naziv lokacije: Katra
Vrsta lokacije: caffe bar
Broj zaslona: 3