Azzurro

Mjesto: Mostar
Naziv lokacije: Azzurro
Vrsta lokacije: caffe bar
Broj zaslona: 2