Scorpion

Mjesto: Mostar
Naziv lokacije: Scorpion
Vrsta lokacije: caffe bar
Broj zaslona: 4