Mala Kavana

Mjesto: Ljubuški
Naziv lokacije: Mala Kavana
Vrsta lokacije: caffe bar,glavna prometnica
Broj zaslona: 3