Cash & Carry

Mjesto: Mostar
Naziv lokacije: Cash & Carry
Vrsta lokacije: Trgovina 0-24
Broj zaslona: 2