Monkey

Mjesto: Mostar
Naziv lokacije: Monkey
Vrsta lokacije: caffe bar
Broj zaslona: 3