Karting

Mjesto: Mostar
Naziv lokacije: Kartinh klb
Vrsta lokacije: sportski tereni,caffe bar
Broj zaslona: 2