Šetalište – ex Kariola

Mjesto: Mostar
Naziv lokacije: Šetalište – ex Kariola
Vrsta lokacije: caffe bar
Broj zaslona: 5