Time out

Mjesto: Mostar
Naziv lokacije: Time out
Vrsta lokacije: Caffe bar
Broj zaslona: 3