Prodajni centar Mostar

Mjesto: Mostar
Naziv lokacije: PC Mostar – Stari tržni
Vrsta lokacije: Tržni centar
Broj zaslona: 3