Magic Hands

Mjesto: Mostar
Naziv lokacije: Magic Hands
Vrsta lokacije: Frizerski salon
Broj zaslona: 1