TC Omega

Mjesto: Tuzla
Naziv lokacije: TC Omega
Vrsta lokacije: Tržni centar
Broj zaslona: 1