Megamarkt

Mjesto: Mostar
Naziv lokacije: Megamarkt
Vrsta lokacije: Tržni centar
Broj zaslona: 4