Trg Krajine

Mjesto: Banja Luka
Naziv lokacije: Trg Krajine
Vrsta lokacije: gradski trg
Broj zaslona: 1