007

Mjesto: Čitluk
Naziv lokacije: 007
Vrsta lokacije: caffe bar
Broj zaslona: 2