AC Bojka

Mjesto: Ljubuški
Naziv lokacije: AC Bojka
Vrsta lokacije: Trgovina,agro centar
Broj zaslona: 1