Kiwi

Mjesto: Grude
Naziv lokacije: Kiwi
Vrsta lokacije: Restoran
Broj zaslona: 1