SPC Vita

Mjesto: Široki Brijeg
Naziv lokacije: SPC Vita
Vrsta lokacije: Tržni centar
Broj zaslona: 2