Cake Bar

Mjesto: Mostar
Naziv lokacije: Cake Bar
Vrsta lokacije: Slastičarnica
Broj zaslona: 1