Key Club

Mjesto: Čapljina
Naziv lokacije: Key club
Vrsta lokacije: caffe bar
Broj zaslona: 6