Charisma

Mjesto: Mostar
Naziv lokacije: Charisma
Vrsta lokacije: Restoran, picerija
Broj zaslona: 1