Leonhart 3

Mjesto: Mostar
Naziv lokacije: Leonhart 3
Vrsta lokacije: Billiard club,Caffe bar
Broj zaslona: 2