SOHO

Mjesto: Mostar
Naziv lokacije: Soho
Vrsta lokacije: Caffe bar
Broj zaslona: 2