Tenis centar

Mjesto: Mostar
Naziv lokacije: Tenis centar
Vrsta lokacije: Restoran
Broj zaslona: 1