HD Kosača

Mjesto: Mostar
Naziv lokacije: HD Herceg Stjepan Kosača
Vrsta lokacije: Kulturna ustanova
Broj zaslona: 2