Caffe DD

Mjesto: Mostar
Naziv lokacije: Caffe DD
Vrsta lokacije: Caffe bar
Broj zaslona: 2