Pauza

Mjesto: Mostar
Naziv lokacije: Pauza
Vrsta lokacije: Palaćinka bar
Broj zaslona: 1