Caffe House

Mjesto: Mostar
Naziv lokacije: House
Vrsta lokacije: Caffe bar
Broj zaslona: 1