Restoran Arka

Mjesto: Mostar
Naziv lokacije: Arka
Vrsta lokacije: Restoran
Broj zaslona: 1