Konzum PC Mališić

Mjesto: Međugorje PC Mališić
Naziv lokacije: Konzum
Vrsta lokacije: Tržni centar
Broj zaslona: 6