Mepas Mostar

Mjesto: Mostar
Naziv lokacije: Mepas
Vrsta lokacije: Raskrižje Mepas (Splitska-Kardinala Stepinca)
Broj zaslona: 1