Zgrada Vlade HNŽ – Đački dom

Mjesto: Mostar
Naziv lokacije: Big LED Đački dom
Vrsta lokacije: Raskrižje – kružni tok
Broj zaslona: 1