Oktan Grude

Mjesto: Grude
Naziv lokacije: Oktan
Vrsta lokacije: Benzinska postaja – Caffe Bar
Broj zaslona: 3